پوستر همایش ملی جنگ بیولوژیک

سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰

همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت، ابعاد، پیامدها

برای اولین بار همایش ملی توسط حوزه‌های علمیه خواهران استان سمنان، در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC نمایه شد.