برگزاری نشست صمیمی طلاب نجمیه با پژوهشگر و استاد دانشگاه

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

طلاب نجمیه با پژوهشگر دکتر داوود فیض رییس بنیاد نخبگان استان سمنان دیدار کردند.