کد مطلب: 19951 تعداد بازدید: ۷۳۲

برگزاری نشست صمیمی طلاب نجمیه با پژوهشگر و استاد دانشگاه

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
طلاب نجمیه با پژوهشگر دکتر داوود فیض رییس بنیاد نخبگان استان سمنان دیدار کردند.

زهرا دولتی اظهار کرد : در راستای هفته ی پژوهش طلاب نجمیه با دکتر فیض در روز چهارشنبه در سالن اجتماعات نجمیه دیدار کردند.

معاون پژوهش یادآور شد ، در این دیدار داود فیض با اشاره هفته پژوهش گفت : هفته پژوهش زمانی برای آشنایی پژوهشگران ، آثار و فعالیتهای یکدیگر می باشد.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان، ارزیابی افراد را به خروجی های |پژوهشی های فرد دانست و اظهار داشت : یافتن موضوع مورد نیاز جامعه و تولید علم و نوآوری برای چاپ در مجلات یکی از عوامل چاپ در مجلات معتبر است.

کارشناس پژوهش با تأ کیدات مقام معظم رهبری پاسخگو یی به شبهات را از مهم ترین چالشهای پیش رو ی حوزه ها دانست و اظهار داشت برای پاسخگویی به شبهات نیازمند پژوهش و مطالعه در این حوزه است.